طراحی دکوراسیون رستوران چیتگر

2021/02/21 20:14

شفافیت، انعکاس و نورپردازی تاکیدی از جمله مواردی است که در طراحی دکوراسیون رستوران چیتگر مورد توجه قرار گرفته است. علی رغم تفکیک سالن های رستوران از طریق تنوع در فرم ، رنگ و متریال المان های معماری دکوراسیون داخلی، بهره گیری از سه ویژگی بالا به طور مشترک در کلیه فضاها، یکپارچگی را در طراحی دکوراسیون رستوران حفظ کرده است. تنوع المان های معماری داخلی در سالن های متفاوت رستوران ، تجربه ی حسی متنوع از حضور در رستوران را برای مراجعین به همراه دارد.

شناسنامه طراحی داخلی رستوران چیتگر

نام پروژه: پروژه رستوران چیتگر

شاخه: طراحی داخلی تجاری