طراحی داخلی پروژه مسکونی سپیدکوه

2021/02/21 20:25

طراحی و اجرای پروژه مسکونی سپید کوه در سال 1388 صورت گرفت. در این پروژه از مبلمانی با سبک پست مدرن در فضایی کلاسیک استفاده شد. بهره گیری از ترکیب بندی های رنگی متنوع در فضاهای مختلف پروژه، بسته به کاربری هر فضا و علایق شخصی کاربران از دیگر مواردی است که در این پروژه مورد توجه قرار گرفت. استفاده از رنگ های آکروماتیک خاکستری و سفید در ترکیبی با لکه های رنگی بنفش در سالن، تاکیدی دیگر بر فضای پست مدرن این پروژه می باشد که حال و هوایی مورد نظر کارفرما را برای ایشان به همراه داشته است.