پروژه طراحی داخلی مسکونی زیتون اهواز

2021/02/21 20:26

ترکیب المان های کلاسیک و مدرن ، متریال های نرم و سخت ،رنگ های گرم و سرد، طراحی ویژه ای از فضا را خلق کرده است که متناسب با ویژگی های فرهنگی و سنی کار فرماست . این ترکیب در بخش های مختلف طراحی داخلی زیتون اهواز مشهود است .

از ترکیب خطوط منحنی پرده ها با فرمی کلاسیک و متریالی مدرن تا ترکیب طرح و نقش فرش اصیل ایرانی با دیواری از آجر سفید. حاصل این تناقض آگاهانه فضایی آرام بخش برای زندگی یک خانم سالخورده و در عین حال پذیرایی گرمی از میهمانان جوان است.

شایان ذکر است رویکرد طراحی در سبک ، نقش و رنگ فضاهای مختلف بسته به عملکرد و ویژگی سنی فرد استفاده کننده متفاوت است. تمام پروسه طراحی و اجرا بدون حضور کارفرما طی شده است.